2022-1-LT01-KA121-VET-000053753

epmc-italijoj-2023-08-01

 

EPMC MOKSLEIVIŲ IR ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2023 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai ir absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo net 10 įvairių profesijų moksleivių ir absolventų: virėjai, konditeriai, socialinio darbuotojo padėjėjai, masažistai, apdailininkai bei automobilių elektromechanikai. Stažuotės dalyviai atliko 3 savaičių praktikas itališkose įmonėse, kurių metu įgijo praktinių gebėjimų pagal savo profesijas. Be to, tai buvo pirmas kartas, kai į stažuotę užsienyje vyko konditerio profesijos atstovai, kurie pagilino savo profesinius gebėjimus gaminant itališkus desertus.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui ir absolventui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Pagal projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753 ši stažuotė buvo paskutinė mobilumo veikla. Tačiau nuo š.m. birželio 1 d. mokykloje startavo naujas Erasmus+ programos mobilumo projektas, todėl mokytojus ir moksleivius kviečiame sekti naujas ir domėtis galimybėmis dalyvauti būsimose stažuotėse.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

EPMC MOKSLEIVIŲ IR ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2023 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai ir absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo apdailininko bei virėjo profesijos moksleiviai ir absolventai, šiemet baigę mokslus Elektrėnų profesinio mokymo centre ir sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminus. Dalyviai atliko 3 savaičių praktikas užsienio įmonėse, kurių metu įgijo praktinių gebėjimų pagal savo profesijas: apdailininkai mokėsi atilikti vidaus apdailos ir renovacijos darbus, o virėjai mokėsi pagilino savo žinias gaminant žuvies ir jūros gėrybių patiekalus.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui ir absolventui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKLEIVIŲ IR ASOLVENTŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2023 metų birželį – liepą Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos moksleiviai ir absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Londone, Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo 5 virėjo, sporto organizacijos veiklos administratoriaus, apskaitininko bei interjero apipavidalintojo profesijų moksleiviai ir absolventai, kurie atliko praktiką verslo įmonėse Londone. Dalyviai praktiškai patobulino savo profesinius gebėjimus, įgijo realios darbinės patirties, susipažino su įmonių vidaus darbo specifika. Atlikdami stažuotę Londone dalyviai susipažino su gyvenimu megapolyje – privalumais, iššūkiais bei gyvenimo tempo skirtumais, taip pat laisvu metu susipažino su priimančios šalies kultūra bei pagrindiniais lankytinais objektais.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2023 m. gegužės mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, lankėsi Italijoje esančio Avezzano miesto profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu mokytojos susipažino su Italijoje taikomomis mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo metodikomis profesinio mokymo metu, taip pat mokinių pasiekimų nustatymo ir tikrinimo metodais, jų taikymu teoriniame ir praktiniame profesiniame mokyme. EPMC mokytojos taip pat dalyvavo stebėtų pamokų ir jose naudotų darbo metodų aptarimuose, siekė perimti užsienio kolegų gerąją patirtį.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MAISTO RUOŠIMO SRITIES MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ TURKIJOJE

 

2023 m. gegužės mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Turkijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo maisto ruošimo srities mokytojos, kurios atliko darbo stebėjimą Turkijos viešbučio restorano virtuvėje. Stažuotės metu mokytojos stebėjo įvairių patiekalų ir desertų gamybos subtilybes, susipažino su tradicine turkiška virtuve. Mokytojos taip stebėjo restorano virtuvės darbo organizavimą, darbų pasiskirstymą bei darbo kultūrą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2023 metų balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje truko 3 savaites. Stažuotėje dalyvavo 10 įvairių profesijų moksleivių: apskaitininkai, suvirintojai, masažistai, kosmetikai bei sporto organizacijos veiklos administratoriai. Įgyvendinant stažuotes plečiamas jose dalyvaujančių procesijų spektras – tai buvo pirmoji stažuotė, kurioje dalyvavo suvirintojo ir kosmetiko profesijų moksleiviai. Stažuotė metu suvirintojai praktiškai mokėsi virinti konstrukcinius elementus įvairiomis suvirinimo siūlėmis, o kosmetikai – atlikti įvairias rankų ir nagų priežiūros procedūras.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2023 metų kovo – balandžio mėnesiais Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo net 12 įvairių profesijų moksleivių: interjero apipavidalintojai, apdailininkai, virėjai bei apskaitininkai. Moksleiviai atliko 3 savaičių praktikas užsienio įmonėse, kurių metu įgijo praktinių gebėjimų pagal savo profesijas: apdailininkai mokėsi atilikti vidaus apdailos ir renovacijos darbus, apskaitininkai – vesti smulkaus verslo įmonės apskaitą, o virėjai mokėsi pagilino savo žinias gaminant žuvies ir jūros gėrybių patiekalus.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKLEIVIŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2023 metų vasario – kovo mėnesiais Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo apdailininkao (statybininko), sporto organizacijos veiklos administratoriaus bei virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktiką verslo įmonėse Londone. Apdailininkai (statybininkai) stažuotės metu mokėsi atlikti vidus renovacijos darbus, sporto organizacijos veiklos administratoriaus profesijos moksleiviai gilinosi į individualių treniruočių planų sudarymą, o būsimosios virėjos atliko praktiką restoranų virtuvėse.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

 

2023 m. kovo mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo veiklose Barselonos profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu mokytojai susipažino su šiuolaikiniais mokinių skatinimo ir motyvavimo metodais. EPMC mokytojai taip pat dalyvavo stebėtų pamokų ir jose naudotų darbo metodų aptarimuose, iš ispanų kolegų sėmėsi gerosios patirties, kaip atpažinti priežastis, dėl kurių krenta mokinių mokymosi motyvacija.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

 

2023 m. vasario mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Prancūzijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo veiklose Paryžiaus profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu mokytojos gilinosi į pameistrystės būdą profesiniame mokyme, jo organizavimą ir įgyvendinimą Prancūzijoje. Mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, bendravo su vietiniais mokytojais, mokyklų atstovais, taip pat lankėsi įmonėse, kurios priima pameistrius. Stažuotės dalyviai išsamiai susipažino su pameistrystės sistema Prancūzijoje, valstybinio skatinimo politika, šio profesinio mokymo būdo nauda bei metodika.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PORTUGALIJOJE

 

2022 m. lapkričio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Portugalijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Portugalijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Stažuotės metu mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, naudojamus įtraukiojo ugdymo metodus. Mokytojai susipažino su Portugalijos švietimo sistemoje taikomais įtrauktiems principais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimu į ugdymo procesą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo automobilių elektromechaniko, interjero apipavidalintojo, apdailininko, kompiuterinės įrangos derintojo ir virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.