Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (apdailininko) modulis

apdailininko-spec-2022-05

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (10 kreditų).

Įgyjama kompetencija: Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą. Skaityti statinio darbo projektą.

Asmuo, baigęs Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (apdailininko)  modulį, gebės apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus, apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį, sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės, apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus, apibūdinti tvarios statybos principus, paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus, apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus, sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus, sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas, paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui. Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles, apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus, skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui, komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.