Periodiško kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimo bei remonto modulis

kaip-surinkt-pc

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai).

Įgyjama kompetencija: Atlikti kompiuterinės įrangos elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių, mechanizmų periodinį patikrinimą. Nustatyti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų defektus. Suderinti kompiuterinę įrangą arba pakeisti sugedusius jos komponentus. Atlikti sutaisytos kompiuterinės įrangos testavimą, derinimą ir bandymus. Registruoti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir taisymo darbus.

Asmuo, baigęs Periodiško kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimo bei remonto  modulį, gebės apibūdinti kompiuterinės įrangos elektroninių sudedamųjų dalių gamintojo numatytus periodinio patikrinimo metodus, skaityti kompiuterinės įrangos techninę dokumentaciją, tikrinti kompiuterinės įrangos elektroninius mazgus, blokus, spausdintas plokštes bei mechanizmus vadovaujantis įrangos gamintojo numatytu periodiškumu. Apibūdinti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų pagrindinius parametrus, veikimo sąlygas, įvertinti kompiuterinės įrangos komponentų veikimo parametrus bei jų ribas naudojantis kompiuterinės įrangos veikimo aprašais ir instrukcijomis, nustatyti defektinius kompiuterinės įrangos komponentus naudojantis elektroniniais matavimo prietaisais ir matavimo įrenginiais, paaiškinti kompiuterinės įrangos atskirų komponentų veikimo, tarpusavio derinimo principus ir techninius parametrus, pakeisti sugedusius kompiuterinės įrangos komponentus vadovaujantis kompiuterinės įrangos techninės būklės įvertinimu, saugiai dirbti montavimo ir matavimo įrankiais, naudojant apsaugos nuo elektros smūgio ir kitas saugos priemones, paaiškinti kompiuterinės įrangos parametrų matavimo, derinimo ir bandymų principus, testuoti suremontuotą kompiuterinę įrangą naudojantis rankiniais ir elektriniais įrankiais bei matavimo priemonėmis, laikantis darbuotojų saugos taisyklių, suderinti suremontuotą kompiuterinę įrangą, įvertinti suremontuotos kompiuterinės įrangos parametrus ir parametrų ribas, paaiškinti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros taisykles ir standartus, pildyti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir remonto dokumentus, sudaryti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros planą naudojantis įrangos gamintojo instrukcijomis.

Asmuo, baigęs šį modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.