Ką mokytis

Stojantiems

Kviečiame susipažinti su Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo programomis ir pasirinkti tą, kuri labiausiai tinka Jums!

Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinisPirminis profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:

  • įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
  • neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
  • kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Tęstinis profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti arba profesinį standartą atitinkančioms kompetencijoms, siekiant kvalifikacijos (arba jos dalies), įgyti.

Mokymasis trunka nuo 1 iki 2 metų (priklausomai nuo pasirinktos programos).

Galima mokytis ir pameistrystės forma – tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį. Daugiau informacijos rasite 👉  https://www.pameistryste.lt

Priėmimas vyksta internetu per Bendrojo priėmimo sistemą www.lamabpo.lt. 👉 Pagalba pildant prašymus.

Iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Ukrainiečiams, kurie dėl karo veiksmų Ukrainoje pasitraukė į Lietuvą, sudaromos galimybės teikti prašymą EPMC, Rungos g. 18, Elektrėnai. 

Mokiniams gali būti suteikiamas bendrabutis, mokama stipendija.

 

Turite klausimų apie priėmimą? Ieškokite atsakymo čia 👉 DUK

 

👉 Profesinių mokymo programų, stojant į valstybės nefinansuojamas vietas, kainos

apdailininko-spec-2022

Apdailininkas

Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailininko) Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu Statinių paviršių glaistymas ir...
apskaitinkas-2022

Apskaitininkas

Programos paskirtis. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje; Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas Pasirenkamieji moduliai: Finansinių ataskaitų rengimas Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais, trukmė metais:...
perspektyvi-inzinerine-profesija-mechatronika-2022-02

Automatinių sistemų mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Automatinių gamybos sistemų pavarų ir mechanizmų remontas ir techninė priežiūra Elektrinių komutacinių įrenginių ir variklių montavimas ir techninė priežiūra...
stojimo dokumentai EPMC

Biuro administratorius

Programos paskirtis. Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Dokumentų valdymas įstaigoje Pagalba įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą Įstaigos lankytojų priėmimas ir aptarnavimas Pasirenkamieji moduliai: Personalo organizavimas Įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42041501– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų  – 2,5 metų Kvalifikacijos...
Būsimi aplinkotvarkos darbuotojai lankėsi  parodoje „SPRENDIMŲ RATAS 2016“_epmc

DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra Želdynų įrengimo ir priežiūros darbai Augalų komponavimas interjere Pasirenkamieji moduliai: Sodo įveisimas ir priežiūra Kapaviečių apželdinimas ir priežiūra Vaistinių ir prieskoninių augalų auginimas ir paruošimas realizuoti   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21081181 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui,...
ekspeditoriaus-straipsnis-2022-05-17

Ekspeditorius

Programos paskirtis. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti bendruosius ekspeditoriaus darbus, parinkti krovinį ir transporto priemones, planuoti vežimo maršrutą ir stebėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Bendrieji ekspeditoriaus darbai Transporto priemonės ir krovinio parinkimas Vežimo maršruto planavimas ir stebėsena Pasirenkamieji moduliai: Asmeninio pardavimo technikos taikymas Verslo modeliavimas ir organizavimas Profesinės užsienio kalbos vartojimas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P43104109 – programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, 1 metai T43104112 – programa, skirta tęstiniam...
elektrikai2022

Elektrikas

Programos paskirtis. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektrikui parengti, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos ir perdavimo tinklo 110 – 400 kV įtampos elektros įrenginius. Programoje siekiama sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą...
sdp22

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS

Programos paskirtis. Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis Pagalbos poreikio klientui identifikavimas Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas Pasirenkamieji moduliai: Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui...
interjeras-2022

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam interjero apipavidalintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti interjero elementus, rengti interjero apipavidalinimo planą, įgyvendinti interjero apipavidalinimo projektą, dekoruoti eksponavimo zonas, atlikti meninį dekoravimą. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Interjero elementų gamyba Interjero apipavidalinimo plano rengimas Interjero apipavidalinimo projekto įgyvendinimas Eksponavimo zonų dekoravimas Meninis dekoravimas Pasirenkamieji moduliai: Interjero dekoravimo projektų rengimas Šventinis interjerų apipavidalinimas Firminio stiliaus projektavimas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P42021201  – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų, 3 metai...
kaip-surinkt-pc

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas

Programos paskirtis. Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui parengti, kuris gebėtų atlikti informacinės sistemos problemų valdymą, įdiegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacinių ir ryšių technologijų pokyčius. Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinės sistemos problemų valdymas Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas ir priežiūra Informacinių ir ryšių technologijų pokyčių valdymas Pasirenkamieji moduliai: Techninės įrangos taisymas Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P42061202 – programa,...
ziniatinklio-moduline

JavaScript programuotojas

Programos paskirtis. JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (JavaScript) Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas (JavaScript) Pasirenkamieji moduliai: Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas (JavaScript) Komunikacija su serveriu naudojant GraphQL standartą   Programos valstybinis...
kompiuterinio-projektavio-operatorius-2022

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų...
konditeriai-2022

Konditeris

Programos paskirtis. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam konditeriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti konditerijos gaminius, parinkti žaliavas ir jas paruošti gamybai, maišyti tešlą ir ruošti konditerinius pusgaminius, gaminti miltinę, kreminę ir cukrinę konditeriją ir puošimo elementus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Darbo vietos paruošimas Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba Kreminės konditerijos gamyba Pasirenkamieji moduliai: Desertų gamyba Rankų darbo saldainių gamyba   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P43101302 – programa,...
kosmetiko_virselis

Kosmetikas

Programos paskirtis. Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kosmetikui parengti. Kosmetikas turi žinoti: įvairaus amžiaus žmonių odos ir jos priedų anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus; biochemijos, farmakologijos, mikrobiologijos pagrindus; aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimus; odos ir jos priedų priežiūros principus; kosmetikos priemonių sudėtį, poveikį, paskirtį ir jų panaudojimo, derinimo ypatumus; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūroms naudojamus gaminius, jų poveikį, savybes; veido ir kūno odos ir jos priedų procedūrų atlikimo technologijas, procedūrų derinimo principus; riziką, susijusią su grožio paslaugų teikimu, galimas komplikacijas: atvejus (ligos, amžius, asmens...
masazuotojai2022

Masažuotojas

Programos paskirtis. Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti. Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius. Masažuotojas turi išmanyti žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindus, žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus, taikomų masažo metodų principus, medicinos priemonių ir prietaisų veikimo principus ir jų priežiūrą. Masažuotojas turi gebėti paruošti darbo vietą ir priemones, įvertinti darbo aplinkos sąlygas, vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo veiklą, įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos...
renginiu-techninio-aptarnavimo-darbuotojas-2022

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Programos paskirtis. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Scenos konstrukcijų surinkimas ir priežiūra Garso įrangos įrengimas ir priežiūra Apšvietimo įrangos įrengimas ir priežiūra Vaizdo įrangos įrengimas ir priežiūra Pasirenkamieji moduliai: Garso pulto valdymas Apšvietimo pulto valdymas Vaizdo pulto valdymas   Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais: P43021101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų –...
suvirintojas2022

Suvirintojas

Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje,...
foto-automobilistai-2022-06-02

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Programos paskirtis. Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas Pasirenkamieji moduliai: Otto ir dyzelinių variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimas ir derinimas Automobilių kėbulo priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas Programos...
virejas2022

Virėjas

Programos paskirtis. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.   Mokomasi šių privalomų dalykų modulių: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas   Pasirenkamieji moduliai: Nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimas Nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimas Picų gaminimas Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi...
apdailininko-spec-2022-05

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (apdailininko) modulis

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (10 kreditų). Įgyjama kompetencija: Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą. Skaityti statinio darbo projektą. Asmuo, baigęs Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (apdailininko)  modulį, gebės apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus, apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį, sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir...
interjero-ap-modulis

Interjero dekoravimo projektų rengimo modulis

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (110 kreditų). Įgyjama kompetencija: rengti vieningo stiliaus interjero dekoravimo spalvinį projektą. Asmuo, baigęs Interjero dekoravimo projektų rengimo modulį, gebės paaiškinti interjero stiliaus kaitą istoriniu kultūriniu aspektu, apibūdinti skirtingų stilių pagrindinius bruožus, parinkti ir derinti apdailos medžiagas, baldus, interjero dekoro elementus pasirinkto stiliaus interjero projektui, parengti vieningo stiliaus interjero dekoravimo projektą, apibūdinti spalvų poveikį žmogui, parinkti ir derinti spalvas interjerui, taikant spalvų harmoningo derinimo principus, vizualizuoti interjero dekoravimo...
4a65cf13e08f947da0e240109f69b3f3-h_autox600

Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I, II gimnazijos klasėse. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušiams gaminti, gaminti, apipavidalinti ir patiekti nesudėtingos technologijos sušius. Asmuo, baigęs Nesudėtingos technologijos sušių gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos sušių gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos sušių gamybai, gaminti nesudėtingos technologijos sušius, apipavidalinti nesudėtingos technologijos sušius,...
img_20210611_100956

MOBILIŲJŲ ROBOTŲ MONTAVIMO IR PROGRAMAVIMO MODULIS

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Montuoti mobilius gamybos įrenginius. Programuoti mobilius gamybos įrenginius. Asmuo, baigęs Mobiliųjų robotų montavimo ir programavimo modulį, gebės apibūdinti mobiliųjų gamybos įrenginių ir atskirų komponentų konstrukcijas ir veikimo principus, skaityti mobiliųjų gamybos įrenginių funkcines ir principines schemas, montuoti mobiliuosius gamybos įrenginius, jų pavaras, valdiklius, valdymo pultus, informacijos skaitymo ir perdavimo įrenginius, paaiškinti mobiliųjų gamybos įrenginių programavimo ir valdymo principus, sukonfigūruoti ryšio perdavimo parametrus, užprogramuoti mobiliojo...
kaip-surinkt-pc

Periodiško kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimo bei remonto modulis

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti kompiuterinės įrangos elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių, mechanizmų periodinį patikrinimą. Nustatyti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų defektus. Suderinti kompiuterinę įrangą arba pakeisti sugedusius jos komponentus. Atlikti sutaisytos kompiuterinės įrangos testavimą, derinimą ir bandymus. Registruoti kompiuterinės įrangos techninės priežiūros ir taisymo darbus. Asmuo, baigęs Periodiško kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimo bei remonto  modulį, gebės apibūdinti kompiuterinės įrangos elektroninių...
suvirintojas

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulis

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje III gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologiją surinkti detales. Asmuo, baigęs Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus modulį, gebės apibūdinti suvirintojo atliekamus darbus, paaiškinti Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas, susijusias su darbuotojų teisėmis bei atsakomybe, apibūdinti pagrindinius ir bendruosius suvirintojo profesijos, darbo rizikos vertinimo, darbuotojų saugos...
picos

Picų gaminimo modulis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje I, II gimnazijos klasėse. Mokymosi trukmė – 1 metai (5 kreditai). Įgyjama kompetencija: Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti, bei kepti, apipavidalinti ir patiekti picas. Asmuo, baigęs Picų gaminimo modulį, gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį nesudėtingos technologijos picų gamybai, ruošti maisto produktus ir žaliavas nesudėtingos technologijos picų gamybai, naudotis nesudėtingos technologijos picų gamybos technologijos kortelėmis, kepti picas, apipavidalinti ir patiekti picas....
foto-automobilistai-2022-06-02

AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ PRIEŽIŪROS IR SMULKIŲ DEFORMACIJŲ ŠALINIMO MODULIS

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa Šis modulis skirtas asmenims, besimokantiems bendrojo ugdymo mokykloje I gimnazijos klasėje. Mokymosi trukmė – 2 metai (10 kreditų). Įgyjama kompetencija: prižiūrėti automobilių kėbulus ir šalinti smulkias deformacijas. Asmuo, baigęs Automobilių kėbulų priežiūros ir smulkių deformacijų šalinimo modulį, gebės apibūdinti automobilių kėbulų priežiūros technologijas, naudojamą įrangą ir medžiagas, atlikti automobilių kėbulų dažytų paviršių poliravimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, padengti automobilių kėbulus apsauginėmis dangomis laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, apibūdinti automobilių kėbulų detalių deformacijų šalinimo technologijas ir naudojamas priemones, parinkti automobilių kėbulų...