Ką mokytis

interjeras-2022

Interjero apipavidalintojas

Programos paskirtis. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam interjero apipavidalintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti interjero elementus, rengti interjero apipavidalinimo planą, įgyvendinti interjero apipavidalinimo projektą, dekoruoti eksponavimo zonas, atlikti meninį dekoravimą.

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

  • Interjero elementų gamyba
  • Interjero apipavidalinimo plano rengimas
  • Interjero apipavidalinimo projekto įgyvendinimas
  • Eksponavimo zonų dekoravimas
  • Meninis dekoravimas

Pasirenkamieji moduliai:

  • Interjero dekoravimo projektų rengimas
  • Šventinis interjerų apipavidalinimas
  • Firminio stiliaus projektavimas

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

P42021201  – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų, 3 metai

Kvalifikacijos pavadinimas – interjero apipavidalintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)– IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42021201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi)ir stojančiajam (jei taikomi) nėra