Ką mokytis

kompiuterinio-projektavio-operatorius-2022

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

 

Mokomasi šių privalomų dalykų modulių:

 • Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai
 • Inžinerinė grafika
 • Dvimatė kompiuterinė grafika
 • Projekcinė braižyba
 • Trimatės grafikos technologija
 • Grafinis dizainas
 • Vizualizacijos metodai
 • Mechaninių konstrukcijų braižymas
 • Baldų ir interjero detalių braižymas
 • Statybinių konstrukcijų braižymas

Pasirenkamieji moduliai:

 • Rastrinių vaizdų apdorojimas
 • Erdvinis modeliavimas
 • Tinklapių kūrimo pagrindai
 • Programavimo pagrindai

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais ir trukmė metais:

M44061111– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų – 1,5 metų

T43061202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų – 1,5 metų

 

Kvalifikacijos pavadinimas – kompiuterinio projektavimo operatorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M44061111, T43061202 – vidurinis išsilavinimas

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra