Darbų sauga

OiRA – interaktyvus profesinės rizikos vertinimas

 

Darbdavio pareiga yra atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 2 p.). Darbdavys, jam atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai (toliau – darbdavys) organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961. Siekdama palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, Valstybinė darbo inspekcija bendradarbiaudama su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA), dalyvauja OiRA (interaktyvus internetinis rizikos vertinimas) projekte.

 

Prevencinių veiksmų planas Profesinės rizikos vertinimas (Profesijos mokytojai)

Prevencinių veiksmų planas Profesinės rizikos vertinimas (Administracija bendro lavinimo mokytojai)

Prevencinių veiksmų planas Profesinės rizikos vertinimas (Ūkio dalis) 

Bendra profesinės rizikos ataskaita

Paruoštos patvirtintos instrukcijos

Nelaimingų atsitikimų rūšys

 

Už darbų ir civilinę saugą Elektrėnų profesinio mokymo centre atsakinga darbų ir civilinės saugos inžinierė J. Raižauskienė